El Paso Immigration Attorney
Albuquerque Immigration Lawyer About Us Staff Mission Statement Employment Contact Us
Book your own consultation Learn the importance of hiring an immigration lawyer Learn more information for employers
Immigration
Why Hire an Immigration Lawyer?
For Employers
Visa
Non-Immigrant Visa
Immigrant Visa
Permanent Residence Visa
Family Visas
Work Visa
Student Visa
Fiancé Visa
Business & Investor Visas
Additional Types of Visas
Green Card
Labor Certification
Naturalization
Citizenship
Asylum
Cancellation of Removal
Deportation Defense
Employment Eligibility Verification
For Individuals
Frequently Asked Questions
Watch our informative videos

ทนายอิมมิเกรชั่นในเมืองแอล พาสโช่ รัฐเท็คซัส

El Paso Immigration Lawyer

กฏหมายอิมมิเกรชั่นสหรัฐและการโอนสัญชาตินั้นห่างไกลจากคำว่า "ง่าย" อยู่หลายโข และกฏหมายอิมมิเกรชั่นสหรัฐนั้นมีความซับซ้อนค่อนข้างมากตลอดจนมีการเปลี่ยน

แปลงอยู่เป็นระยะๆ ทำให้การติดต่อในเรื่องนี้มีความยุ่งยากเป็นเงาตามตัว

ในดินแดนในแถบ เมืองเอลพา๋์สโซ่ รัฐเทคซัส (El Paso, Texas) กฏหมายอิมมิเกรชั่นถูก

พิจารณาอย่างเคร่งครัดเนื่องจากสภาพที่ตั้งที่อยู่ติดกับชายแดนของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก สำหรับท่านที่เป็นคนไทยและอาศัยอยู่ในเมืองเอลพา๋์สโซ่ รัฐเทคซัส (El Paso, Texas)

และกำลังจะดำเนินเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวท่านเอง เราอยากจะไคร่ขอให้ท่านพิจารณาข้อดีใน

การที่ท่านได้มีโอกาสพบกับทนายอิมมิเกรชั่นเพื่อรับทราบสิทธิของท่านและช่วยท่านติด

ต่ิอประสานงานกับหน่วยงานอิมมิเกรชั่นตามขั้นตอนให้กับท่านในการสมัครขอวีซ่าสหรัฐ

บริษัทสำนักกฏหมายแมนีย์แอนด์กอร์ดอนในเมืองเอลพา๋์สโซ่ รัฐเทคซัส (El Paso, Texas)

สามารถให้คำแนะนำกับท่านเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายพนักงานจากบริษัทลูกจากเมืองไทยมาที่สหรัฐ วีซ่าสำหรับครอบครัว การลงทุนธุรกิจในสหรัฐ การอบรม

พนักงานก่อนการบรรจุในตำแหน่งงานในบริษัทของท่าน และอี่นๆ

กว่า 40 ปีที่บริษัทกฏหมายแมนีย์แอนด์กอร์ดอนได้ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

อิมมิเกรชั่น เราได้รับมาตรฐานการดำเนินงานเกี่ยวกับกฏหมายจากสถาบัน Martindale-

Hubbell ซึ่งรับรองมาตรฐาน AV Rating ในระดับสูงสุดให้กับแมนีย์แอนด์กอร์ดอน ในจุดนี้

ท่านสามารถว่างใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในแวดวงกฏหมายใน

สหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากนั้นเราได้รับการรับรองการประกอบวีชาชีพกฏหมายจาก

สภาทนายความแห่งรัฐเท็กซัส Texas Bar และ สภาทนายความแห่งรัฐนิวเม็กซิโก New Mexico Bar เช่นกัน

ท่านอาจจะเป็นนักวิจัยยาที่ชำนาญจากเมืองไทย เป็นนักลงทุนชาวไทยที่กำลังมองหา

โอกาสในการดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ หรือ มี

สมาชิกในครอบครัวที่ต้องการอพยบมาใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา ความต้องการเหล่านี้

เราสามารถช่วยท่านให้พบความสำเร็จได้นอกจากนี้แมนีย์แอนด์กอร์ดอนยังสามารถช่วย

ท่านในการขอวีซ่าสหรัฐในวีซ่าหมวดต่างๆดังนี้

- วีซ่าลี้ภัย

- กรีนการ์ดโดยผ่านการทำงาน (Green card based on Employment)

- ตรวจสอบความเป็นพลเมืองสหรัฐ

- กรีนการ์ด

- วีซ่าแบบชั่วคราว และ วีซ่าถาวร

- การโอนสัญชาติ

- การกรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องและเหมาะสม (Filing Forms)

- วีซ่านักลงทุน (E-2)

- วีซ่าท่องเที่ยว (B-1/ B-2)

- วีซ่าทำงาน (H-1B)

- วีซ่าคุ่หมั้น (K-1)

- กฏหมายเนรเืทศ

ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจดำเนินเรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง เราอยากจะให้ท่านลองติดต่อกับทนาย

อิมมิเกรชั่นของบริษัทสำนักกฏหมายแมนีย์แอนด์กอร์ดอนเสียก่อน เป็นที่ทราบกันดีว่ามีตัว

เลขออกมายืนยันแล้วว่าการดำเนินเรื่องด้วยตัวท่านเองมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการอนุมัตินั้นมี

สูงถึง67 % และแน่นอนว่าการถูกปฏิเสธวีซ่านั้นจะทำให้การยื่นเรื่องขอวีซ่าในครั้งต่อไปนั้น

จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเป็นเท่าตัว และบางเคสอาจจะต้องลงเอยด้วยการถูกเนรเทศ

ออกจากประเทศสหรัฐ

ทนายอิมมิเกรชั่นแมนีย์แอนด์กอร์ดอนสามารถให้ความมั่นใจกับท่านได้ว่าเราใส่ใจในแต่ละ

เคสอย่างจริงจัง ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างของแต่ละเคส ทำให้เราตระหนักถึงความ

สำคัญของแต่ละกรณี วิธีการทำงานของเราคือการกระตุ้นให้ลูกค้าสอบถามคำถามให้มากที่

สุด เพื่อทราบปัญหาและความกังวลในจุดต่างๆของท่าน ตลอดจนให้่ข้อมูลที่ท่านมีอยู่ให้

มากที่สุด หลักการนี้ทำให้เราเกิดความเข้าใจในความต้องการของท่านอย่างถ่องแท้และ

สามารถเลือกช่องทางที่จะช่วยเหลือท่านได้อย่างเหมาะสม แมนีย์แอนด์กอร์ดอนมีทนาย

และพนักงานยังสามารถสื่อสารกับลูกค้าในภาษาอื่นๆที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อาทิ

สเปน รัสเซีย โปลิส เยอรมัน ฝรั่งเศส ฮินดู ไทย ทมิฺฬ และ อื่นๆ

การนัดหมายพบกับทนายเพื่อพูดคุยกับท่านในเบื้องต้นนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาโทรติด

ต่อเพื่อนัดหมายวันเวลาที่ท่านมีความสะดวกที่จะพบกับทนายอิมมิเกรชั่นแมนีย์กอร์ดอนได้ที่สำนักงานเอลพา๋์สโซ่ รัฐเทคซัส (El Paso, Texas) ได้ที่หมายเลข 915-533-6699 หรือ

ติดต่อผ่านเว็บไซด์ของเรา โดยกรอกข้อความในฟอร์ม Contact Us พร้อมกับให้ข้อมูลเกี่ยว

กับเคสของท่าน และ ชื่อที่อยู่ เบอร์โืทรติดต่อ และอีเมล์ ข้อมูลที่ท่านกรอกนั้นจะถูกสงวน

ให้ใช้เฉพาะการติดต่อกับเราเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถมั่นใจในความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

บริษัทกฏหมายแมนีย์แอนด์กอร์ดอน สาขา เอลพา๋์สโซ่ รัฐเทคซัส (El Paso, Texas) พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่ใน และ เมืองรอบนอก เช่น Las Cruces, New Mexico

เรามีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับท่านในอนาคต แล้วพบกันครับ สวัสดี

Follow Us On

Maney Gordon - El Paso Immigration Attorney
Located at 1535 Hawkins Boulevard, Suite A, El Paso, TX 79925.
Phone: (888) 630-4882.
Website: .